Tillbaka

Tidigare i veckan deltog vår VD Carin Stoeckmann i forumet för Sund konkurrens och schyssta byggen. Forumet höll på från klockan 13.00-17.00 och hade en stor andel åhörare. Flertalet aktörer har under några år drivit ett projekt för att ytterligare skapa förutsättningar för en sund konkurrens, på en marknad där alla ska tävla på lika villkor. Tyvärr har vi i branschen aktörer som vill gena i kurvorna eller till och med skiter i kurvorna.

De två första timmarna fick olika aktörer reflektera kring projektet och sund konkurrens och sedan ägnades de avslutande två timmarna åt till att man som deltagare fick välja vilka delseminarier man ville lyssna till.

Blickar vi bakåt några år kan vi se hur både vi och branschen har lärt oss mer om vad vi behöver tänka på dels i inköpsprocessen, dels i produktionsprocessen där vi ska följa upp aktörerna vi köpt. Vår inköpsprocess tog vi beslut om att förfina 2018 och ställer både tydliga krav och tydliga ekonomiska konsekvenser av att inte efterleva. Många av våra krav kommer från tipsen vi fått av Skatteverket med flera, för att lära oss leta efter tecknen på var oegentligheter finns och var vi ska lägga vårt fokus. Det här är viktigt i alla led. Vi vill att kunden ställer sådana krav på oss, och vill ställer kraven på våra underentreprenörer, men vi vill också att våra underentreprenörer nu i större utsträckningen också gör det och blir mer medvetna och kravställande inköpare. Tillsammans blir vi starkare i arbetet för en sund konkurrens och alla aktörer behöver engageras.

Förutom att vi har tagit fram tydliga krav, har vi även utbildat vår organisation i varför vi har kraven och hur brottsligheten kan yttra sig ute på byggarbetsplatserna. Vi har även utvecklat digitala verktyg och dragit nytta av ID06-infrastruktur som underlättar detta arbete.

Gå gärna in och titta på materialet från Sund konkurrens. En film avser det första gemensamma passet, och resterande filmer avser de olika delseminarierna.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...