Tillbaka

Vår VD Carin Stoeckmann har blivit vald till Sveriges Byggindustriers ordförande

Idag, den 15 maj, blev vår VD Carin Stoeckmann på årets byggstämma i Umeå, vald till Sveriges Byggindustriers nya ordförande.

– Det är verkligen med stor ödmjukhet och stolthet som jag tar på mig uppdraget som ordförande. Vi har spännande och viktiga utmaningar att jobba vidare med, och dem brinner jag verkligen för. Det är en fantastiskt rolig bransch att vara verksam i, och just nu är branschen och hela samhället inne i stora förändringar, särskilt gällande hållbarhetsaspekterna och digitaliseringen, men också att verkligen se till att vi har ett fungerande, inkluderande och hållbart samhälle, där vi kan bo, leva och arbeta på ett smidigt sätt, med en väl fungerande infrastruktur. Det gör det extra kul, men också väldigt utmanande, att få ta del av detta som ordförande för Sveriges Byggindustrier, säger Carin.

Carin har ett långt engagemang inom Sveriges Byggindustrier, lokalt, regionalt och på riksnivå, i olika sammanhang. Även andra medarbetare hos oss, har ett stort engagemang i Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier är byggföretagens arbetsgivar- och branschorganisation med runt 3.600 medlemsföretag; bygg- och anläggningsföretag, specialföretag med flera. Medlemsföretagen arbetar till exempel med byggdykning, byggsmide, väg, järnväg, golvläggning, lösullsisolering, murning, betongelementmontage, krankörning, byggstädning, snickerier, ställningsbyggande med mera. De allra flesta företag är små, några är medelstora och ett fåtal är riktigt stora.

Sveriges Byggindustriers vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. För att uppnå detta krävs det att byggsektorn är attraktiv, sund och säker, och även utvecklingsdriven!

Sveriges Byggindustrier har fyra fokusområden som ska bidra i den riktningen. Inom dessa fyra fokusområden finns det två ”lungor” som präglar utvecklingen, nämligen hållbarhet och digitalisering. Digitaliseringen och automatiseringen underlättar de utmaningar vi idag har och även står inför, inom alla fyra områden och ger oss oerhört viktiga verktyg, och ökar också effektiviteten. Gällande hållbarhet beaktas hela tiden de tre dimensionerna ekonomi, samhällsansvar och miljö.

De fyra fokusområdena avser sund konkurrens, säkerhet, kompetensförsörjning samt attraktiva kollektivavtal. För att nå framgång inom dem, måste vi förutom att samverka inom Sveriges Byggindustrier, samverka med systerorganisationer, fackliga organisationer, myndigheter, byggherrar med flera.

Med sund konkurrens menas att organisationen har noll tolerans med alla former av fusk och svartarbete, och att myndigheterna hittar bättre lösningar för kontroller, samt att en allt bättre samverkan sker.

Med säkerhet menar vi att våra arbetsplatser ska vara säkra, så att vi uppnår noll olyckor, genom en utvecklad säkerhetskultur och kunskap, samt genom ökade myndighetskontroller.

Med kompetensförsörjning menas att branschen har ett stort behov av ytterligare resurser och kompetens och behöver utveckla vägarna in i branschen, och göra den mer attraktiv att söka sig till, bland annat för fler kvinnor.

Med attraktiva kollektivavtal menas att företag med kollektivavtal kan konkurrera på ett bra sätt på marknaden, och det är avtal som både företag och medarbetare upplever att de gynnas av och söker sig till.

 

 

 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...