Tillbaka

Vägarbeten – var rädd om vägarbetarna där ute!

(Lånad bild)

Sommarens vägarbeten gör framtidens resor smidigare och tryggare och även denna sommar förbättrar Trafikverket vägar i hela landet, vilket vi alla borde vara glada för. Underhållandet måste fortgå för att hålla befintliga vägar i ett gott skick och för det krävs vägarbeten och högsäsongen. Detta för att det är från våren, fram till hösten, med störst fokus på sommaren när färre personer har arbetstider att passa och yrkestrafiken minskar. Det är då resultatet av arbetet blir som bäst och man enklast kan genomföra åtgärder för att, till exempel, få bort flaskhalsar, öka trafiksäkerheten och minska risken för akuta fel genom att asfaltera om, bredda befintliga vägar och underhålla broar och tunnlar. Med andra ord, det är då man genomför åtgärder som skapar ett bättre flöde i trafiken så att du som trafikant kommer fram på ett säkert och smidigare sätt under årets resterande månader.

Alla vägarbeten kan inte utföras i en helt skyddad miljö, även om många vägarbeten kan det. Och även när vägarbetena i sig kan ske i en skyddad miljö skapas det köer på vägarna, eftersom vägarna stänger filer för trafik.  För fungerande vägunderhåll måste vägarbetarna känna sig säkra och trygga så de kan fokusera på sitt jobb, snarare än på omvärlden och trafikanterna. Vi på Byggmästar’n i Skåne vill uppmana er alla att visa respekt för vägarbetena som pågår där ute, dels för att skydda vägarbetarna för olyckor, dels för att skydda oss alla från trafikolyckor som beror på att vi inte respekterar angivna hastigheter vid vägarbetena eller uppmärksammar köerna i tid.

Planera din resa och var beredd på att den kan ta längre tid än vanligt, tänk på:

  • Var utvilad!
  • Håll hastigheten och kör försiktigt vid trafikarbetsplatser! Detta ger en ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och för dem som jobbar på vägarna. Alla ska komma hem efter jobbet!
  • Ta god tid på dig! På grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat, om vägen exempelvis leds om, eller leder till köer.
  • Ta reda på var och när arbetena sker via trafikinformationen på Trafikverkets startsida på trafikverket.se.

Sammanfattningsvis, stressa inte upp er utan acceptera läget och påbörja Era resor i tid och skynda långsamt!

På Trafikverkets hemsida finns en lista på de lite större vägarbetena som kommer att ske i sommar, i olika delar av landet. Du hittar Trafikverkets hemsida här!

För att möta samhällets behov behövs gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser som är samspelta och som kompletterar varandra. Det är dessa vägar som tar oss hela vägen fram och som knyter ihop människor med näringsliv, service och fritidsaktiviteter i hela landet. I Sverige finns cirka 10 000 mil statliga vägar och drygt 80 procent av personresorna i transportsystemet sker med bil eller buss på dessa vägar, det är helt enkelt avgörande för samhället att ha väl fungerande vägar och därför är det viktigt att underhålla de vägar vi har.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...