Tillbaka

Idag genomförde vi första omgången av vår “nya” BAS-U-utbildningsdag.

För att kunna agera handläggare inom byggarbetsmiljösamordning, BAS-P och/eller BAS-U, krävs att man har en tillräcklig kompetens för det, genom kunskaper och erfarenheter. Som handläggare behöver man gå flera olika utbildningar anser vi, till exempel Startkurs arbetsmiljö, Ställningar, Säkra lyft, Brandfarliga arbeten, tidplanering, ledarskap, installationssamordning, nödlägesträning mm, utöver dagens utbildning. Merparten av alla deltagare idag är redan handläggare, även om vi har med några som ännu inte är helt redo för den typen av uppdrag utan håller som bäst på att utbildas och byggas upp erfarenhet.

Syftet med dagens utbildning är framför allt att fräscha upp medarbetare som agerat handläggare i många år, på den nya föreskriftens innehåll. Föreskriften heter 2023:3 Projektering och byggarbets-miljösamordning. Förutom att paketeringen i sig är ny, förtydligar och stärker föreskriften vikten av alla aktörers insats för en säker byggarbetsmiljö och en god arbetsmiljö för brukare och dem som ska underhålla fastigheten framåt. En viktig aktör är den som byggarbetsmiljösamordnar under utförandefasen, som vi väljer att kalla för produktionen, där byggherrar och entreprenörer ska medverka och bidra, och samordnas av BAS-U och dess utsedda handläggare. I princip alla projekt agerar vi BAS-U i och har därför utbildat alla inom produktionsledning till att kunna agera handläggare.

Fokus under dagen låg på att gå igenom vad föreskriften lyfter kring byggherren och dess eventuella ställföreträdare, entreprenörer och såklart på rollen som handläggare BAS-U. Vi resonerade kring hur samordningen kan gå till, och kopplade till detta på våra egna rutiner, mallar, checklistor med mera. Vilka framgångsfaktorer har vi för att etablera och bibehålla en säker produktion, och hur tar vi emot förutsättningarna från projekteringsskedet? Hur kan vi informera, kommunicera och introducera? Hur kan vi agera när någon inte tillämpar vårt regelverk? Hur för vi dialogen med kunden/byggherren för att hela tiden se till att vi har bra förutsättningar för en god arbetsmiljö? Hur jobbar vi med tidplanen för att säkerställa att vi inte krockar i tid och rum, eller skapar en farlig stress? Hur arbetar vi för att få alla aktörer att samverka och bidra med lösningar och åtgärder? Hur vidareutvecklar vi arbetsmiljöplanen under produktionen?

Vi lade extra fokus på det som vi upplever som lite nyare krav i föreskriften, kring vikten av att ge respektive entreprenör klartecken att påbörja sin verksamhet på bygget, och en introduktion till deras medarbetare innan de får kliva ut och bli verksamma i produktionen.

Att deltagarna idag fick gå en “hel” BAS-U-utbildning trots att de redan är handläggare och har varit det ett bra tag ansåg vi vara viktigt, dels för att fräscha upp sig inom området, dels för att det trots allt finns en del nyheter och att vi har utvecklat vårt ledningssystem över tid.

– En god arbetsmiljö är viktig! Ofta är det relaterat till tidspress och brådska, och när vi väl inser detta, är det tyvärr ofta för sent. Vi har sett alltför många exempel på detta på senare tid, med olyckor där bland annat bygghissar och kranar varit inblandade, där stress och slarv kan ha spelat en avgörande roll. Vidare är det viktigt att vi också uppmärksammar hur arbetsmiljön påverkar vårt välmående. Till exempel kan utmattning lätt uppstå om vi inte hanterar arbetsuppgifterna på rätt sätt och inte tar hand om varandra. När vi inte håller ordning och klarar av våra uppgifter i tid kan det få allvarliga konsekvenser. Därför är det av yttersta vikt att vi uppmärksammar och diskuterar arbetsmiljön på detta sätt, berättar Jonas Delén, platschef Malmö entreprenad.  

– Med tanke på att det under sista tiden har skett så mycket olyckor i branschen så är det extra viktigt att vi lyfter arbetsmiljö på detta sätt. Det är något vi alltid kan lära oss mer om, berättar Ebba Hansson, entreprenadingenjör Landskrona entreprenad.  

Arbetsmiljö och säkerhet är viktigt, och den här dagens pass syftar till att skapa och bibehålla en säker och trivsam arbetsmiljö i produktionen. Tack för idag!  

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...