Tillbaka

Igår höll vi vårt första teknik- och produktionsmöte för i år, ett viktigt forum där vår produktionsledning samlas för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen. Dessa möten är avgörande för vår kontinuerliga utveckling och förbättring. Vi täcker en mångfald av ämnen, från arbetsmiljö och miljöfrågor till kvalitetssäkring, IT och sunda UE-kedjor. Det är ett perfekt tillfälle för deltagarna att lyfta frågor eller funderingar som de stöter på. Dessutom är det en fantastisk möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter, vilket kan vara mycket värdefullt för andra i gruppen. Vi lär oss av varandra!

Denna gång valde vi att hålla mötet digitalt via Teams. Under mötet tog vi upp flera viktiga ämnen för att hålla oss uppdaterade och säkerställa att våra processer och rutiner är i linje med aktuella regelverk och omvärldsförutsättningar. Vi diskuterade bland annat handläggandet som BAS-U och de nya kraven som träder i kraft i januari 2025. Under början på året har vi genomfört vår obligatoriska uppdaterade utbildning inom BAS-P och även för vissa hunnit med den uppdaterade utbildningen för BAS-U, och kunde mer konkret på detta möte resonera kring de utformade checklistorna, filmintroduktionerna och mallarna. En annan viktig punkt på mötet är våra rutiner kring sunda UE-kedjor.

Vidare diskuterade vi också temat och utformningen av vår årliga arbetsmiljövecka som kommer att hållas under vecka 41. Utöver detta tog vi oss också tid att gå igenom några IT-relaterade frågor utifrån produktionens perspektiv.

– Dessa forum är ovärderliga för att utbyta erfarenheter! Vi ses ju inte ofta från andra avdelningar, därför är det viktigt att vi kan träffas på detta sätt och dela med oss av våra insikter om vad som fungerar och vad som kan förbättras, berättar Anders Blom, arbetsledare på Malmö entreprenad. 
 

– Under dagens forum gick vi igenom mycket allmän information och jag fick presentera mitt projekt Parkskolan. Jag tycker det är viktigt att arbetsplatserna möts och att vi tillsammans kan dra nytta av varandras erfarenheter, säger Jenny Svensson, platschef på Helsingborg entreprenad.  

Genom att hålla våra teknik- och produktionsforumsmöten kan vi fortsätta att utvecklas och förbättra vår verksamhet för att möta de utmaningar och möjligheter vi har och står inför. Tack för detta möte! 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...