Tillbaka

Vindkraftverk av trä – nya generationens vindkraftverk

(Bild lånad av: Modvion)

Vindkraft har växt sig starkare världen över, inte minst i Sverige, och har kommit att bli en viktig del i klimatomställningen, där vi behöver alltmer fossilfri och förnybar energi. I och med Sveriges långa kust med starka vindar har vi goda förutsättningar för vindkraft och enligt Energimyndigheten installerades 136 fler vindkraftverk i Sverige under 2021 jämfört med året innan, vilket innebär att installationstakten har ökat. Vid slutet av 2021 fanns det totalt 4 754 vindkraftverk som bidrog till cirka 16 procent av Sveriges elproduktion.

Idag strävar man efter att göra vindkraftverk allt högre för att kunna nå de starkare vindarna som finns längre upp. På så sätt kan man utvinna ännu mer energi, men med högre och större torn kommer också ett antal utmaningar. Produktionen, transporten och även konstruktionen av tornet blir svårare utifrån flera aspekter, som tid, pengar och miljö. Men hur kan man lösa dessa utmaningar? Och kan dagens vindkraftverk, som idag redan räknas som en grön energilösning, bli ännu mer klimatvänlig? Ja kanske! Nu finns nämligen nästa generationens vindkraftverk, gjorda av trä!

En rad fördelar 

Det är företaget Modvion som arbetar med trä för att hjälpa den förnybara energins väg mot klimatneutralitet, och de gör de med hjälp av att bygga vindkraftverk av trä. Tanken är att arbeta med moduler gjorda av laminerat trä, vilket enligt företaget har en rad olika fördelar, inte enbart utifrån ett klimatperspektiv, utan också utifrån ett smidighetsperspektiv.

Enligt företaget har trä en högre specifik hållfasthet vilket möjliggör för en lättare konstruktion. Höga ståltorn behöver extra kraft för att bära sin egen vikt, vilket trätorn inte behöver. Trä är starkare än stål vid samma vikt, vilket gör det billigare och enklare att producera. Enligt Energimyndigheten varierar totalvikten för ett traditionellt vindkraftverk beroende på tornhöjden. Till exempel väger ett vindkraftverk från Vestas på 4,2 MW och en navhöjd om 155 meter runt 700 ton. Genom en trälösning kan man enligt Modvion reducera den totala vikten med ungefär 30 procent i jämförelse med ett traditionellt ståltorn. Slutligen så kräver även de modulära ståltornen bultar i stora mängder för att kunna hålla ihop konstruktionen, vilket kräver regelbundna inspektioner. De modulära trätornen kräver å andra sidan inga bultar, utan är sammansatta av lim.

När det kommer till själva konstruktionen så sätts trämodulerna ihop med flera 16 till 24 meter höga cylindrar på installationsplatsen för vindkraftverket, vilka sedan staplas ovanpå varandra som ett vanligt torn. Detta bidrar till enklare transporter om man jämför med hur de traditionella vindkraftverken transporteras, då den kan staplas på varandra i vanliga lastbilar, som ni ser i nedanstående bild, och transporteras på vanliga vägar. Det bidrar helt enkelt till effektiviteten, vilket sparar tid och pengar!

(Bild lånad av: Modvion)

Minskad koldioxidutsläpp 

De traditionella vindkraftverken består av 80 till 90 procent av järn och stål, vilket gör dem ganska så belastande för miljön att producera. Trätornen är däremot byggda av laminerat trä, vilket gör koldioxid-utsläppen för tornkomponenterna negativa. Idag blir det allt mer populärt att använda trä i olika konstruktioner, på grund av bland annat träets egenskap att lagra kol under hela sin livslängd. En träkonstruktion lagrar cirka 1,8 ton koldioxid per ton virke. Ett 110 meter högt torn i trä, som väger 180–300 ton, beroende på storleken på den turbin som stöds, har en koldioxidlagringskapacitet på 540 ton och en netto klimatpåverkan på minus 300 till 400 ton koldioxid. Materialet kan också sedan återanvändas till exempelvis konventionella byggnader, mycket längre än återväxtcykeln för nordiska skogar. Positivt för våra skogar och för mängden koldioxid i vår atmosfär, helt enkelt! När det kommer till livscykelutsläppen från ett 110 meter högt vindturbintorn av stål är det cirka 1 250 ton koldioxid. Motsvarande torn i trä släpper ut 90 procent mindre koldioxid, så skillnaden är markant!

Det är kul att utvecklingen går framåt när det kommer till klimatomställningen! Just nu håller Modvion på med ett projekt till Varberg Energi, där de gör ett vindkraftverk på 150 meter, där själva trätornet är 100 meter högt. Projektet förväntas vara klart år 2023. Detta tycker vi, på Byggmästar’n i Skåne, är väldigt intressant! Vill du läsa mer om Modvions vindkraftverk? Då kan du klicka dig vidare här!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...