Tillbaka

VR-teknik bidrar i byggprocessen

Vi gjorde lite spaning på SBUF:s hemsida ( www.sbuf.se ) och hittade några nya spännande rapporter kring hur VR-tekniken kan bidra i byggprocessen. En rapport som NCC varit ansvarig för lyfte hur VR-tekniken kan lyfta och förbättra projekteringen. Man ville se hur man med hjälp av VR på ett mer effektivt sätt kunde involvera produktionsledningen i projekteringen där de med hjälp av VR kunde identifiera och lösa problem de såg kunde uppstå i produktionen, redan i projekteringen. För att få VR att fungera är en grundläggande del att projektet är uppbyggt med en BIM-modell (Building Information Model). VR skapar möjligheter för nya lösningar, i granskning och i arbetsberedningar. Genom att via VR uppleva byggnaden i skala 1:1 blev det lättare att sätta sig in i huset och detaljerna. Man kunde också konstatera att genom att man var flera som upplevde VR-miljö samtidigt kunde man också kommunicera sin problemlösning bättre, i ett så kallat multi-user-läge. Multi-user-läget underlättar för flera personer, som inte befinner sig fysiskt på samma plats, att ändå tillsammans befinna sig i den virtuella byggnaden och lösa saker tillsammans, till exempel att produktionsledningen lättare kunde delta i projekteringen. Deras summering är att VR-tekniken idag är redo att användas och göra nytta, men att det krävs nya mer utvecklade HR-set.

NCC har även tagit fram en rapport med fokus på produktionen. Den pekar också på att det finns ett värde i att låta produktionen använda VR-tekniken för bättre arbetsberedningar, granskning och planering.

PEAB kom också med en slutrapport under våren kring VPP (Virtuell Produktionsplanering). Genom en virtuell produktionsplanering drar man i tidplanearbetet nytta av BIM-modellen för att ge underlag till aktiviteterna.  Slutsatserna visar på att det underlättar för deltagarna i planeringen att få en förståelse för aktiviteterna och förståelse för eventuella problem som måste lösas. De lyfter också att det underlättar granskningen så man kan hitta fel i projekteringen som måste lösas, hur man ska ta sig an produktionen på ett bra sätt och hur man kan säkerställa tidplanen på ett bra sätt. VPP ger förutsättningar för bättre målstyrning och teamkänsla.

Rapporterna är tydliga och pekar på hur betydelsefull den digitala utvecklingen är för byggprocesserna och kvalitetssäkringen av byggprojekten. För att vi ska kunna tillämpa VR måste dock projekten skapas i BIM-miljön och där måste vi vara med och driva på ytterligare för att detta ska ske. Vi vill att våra kunder ska se denna nytta och efterfråga BIM, samtidigt som vi själva också måste driva på detta i vår egen projektutveckling och kräva det av våra konsulter och våra underentreprenörer och leverantörer.

Vi är på god väg, men har en bra bit kvar, men ska nu öka på takten hos oss. 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...