Tillbaka

Återbruk av tegel

Vi har sett en stor förändring när det kommer till hållbarhetsfrågan inom byggbranschen och arbetet för en mer klimatneutral bransch är i full gång. En av de åtgärder som ökar är återbruk, något som är viktigt i arbetet för en cirkulär ekonomi och ett cirkulärt byggande. Ett företag som har tagit återbruk ett steg längre är Brukspecialisten, som arbetar med CE-märkt återbrukat tegel, som sparar 96 % i klimatpåverkan jämfört med nytillverkat tegel! Detta låter väldigt intressant och det har vi givetvis kikat mer på!

Brukspecialisten är en specialistkedja som säljer tjänster och systemlösningar inom murat och putsat byggande. Företaget arbetar med något de kallar Grönt Murverk och där är den huvudsakliga idén att öka andelen ombyggnation, renovering och bevarande av redan befintliga byggnader, för att slippa öka nyproduktion som innebär en större klimatpåverkan. Och det är här det återbrukade teglet kommer in i bilden.

Bevara, renovera och återbruka 

Först och främst vill Brukspecialisten bevara och renovera tegel- och putsfasader från befintliga byggnader och helt enkelt se till att de håller sig fina under en lång livslängd. Nästa steg i det hela är sedan att vid om- eller nybyggnation återbruka rivningsmaterialet och återanvända det i nya projekt. Det ska sedan byggas på ett sätt så att klimatbelastningen minskar i byggfasen, underhållsbehovet minimeras och där man kan säkra framtida återbruk redan i designfasen.

Brukspecialisten: Bålsta Resecentrum

Just tegel som byggmaterial har en hel del fördelar hållbarhetsmässigt, vilket vi har skrivit i ett tidigare inlägg, men det är ändå ett material som ger en hel del utsläpp vid tillverkningen och har en väldigt energikrävande process. Enligt Brukspecialisten så slängs även minst 10 miljoner tegelsten årligen och hamnar dessvärre längst ned på avfallstrappan. Kan vi då dra in på de jungfruliga råvarorna och först och främst återbruka fasadtegel från gamla byggnader, sparar vi in en hel del på vårt klimat!

Hela branschen går mot en omställning och en av utmaningarna är CE-märkningen. Fasadteglet som Brukspecialisten arbetar med är CE-märkt för nyproduktion och har samma garantier som nytillverkat tegel. För att uppnå detta testar de stenen för exempelvis frostsäkerhet, tryckhållfastighet och ger den minutsug, och detta är för att de ska kunna säkerställa de rätta garantierna i slutändan.

Vi har pratat med Daniel Alsterlind, försäljningschef på Brukspecialisten, och han berättar mer om bland annat vad återbrukat tegel egentligen är för något och hur de arbetar med det!

Hur går återbruket av tegel till?  

– Vi tar inte in all sten, utan vi får oftast ett samtal om att en byggnad ska rivas där vi får förfrågan om vi vill ta emot teglet. Vi tar då in 15 sten på olika ställen av huset och sedan utför vi en test-procedur, där vi säkerställer kvalitén. Det varierar en del, men man kan säga att det som byggdes på 1950-talet och tidigare har tegel med superbra kvalitet. Den kvalitén ser vi inte idag med nytillverkat tegel!  

Hur ser återbruket av tegel ut i branschen? 

– Det värsta är att man har slängt, och idag fortfarande slänger, ett väldigt hållbart material! Idag är man van vid att bara riva ner det och oftast krossa det direkt på plats. Det är egentligen där vi har haft utmaningar, att helt enkelt komma in och störa den där kedjan. Men kraven ändras från olika håll för att vi ska kunna dra ned på klimatpåverkan och det hjälper denna produkt väldigt väl med! För tegel är ju också en produkt som utgör en väldigt stor miljöbov att tillverka nytt. Vi har en uträkning som visar att för varje 2000-sten, sparar du 1 ton koldioxid, så det får en enorm effekt! 

Finns det några fler utmaningar? 

– En utmaning vi hade var att vi måste ha in rivningsmassor för att kunna få till steget att rensa det. Vi märkte då att det är väldigt dyra transporter, eftersom vår produktion ligger strax öster om Falkenberg. Vi införde därför ganska tidigt en pant, där vi för varje hel sten som vi kan godkänna och rensa, antingen att ni kan köpa tillbaka den eller att vi kan sälja den vidare, så får ägaren av rivningsmassorna en krona per sten. Sedan märkte vi att vi inte kunde få snurr på det ändå, och då höjde vi denna pant till 3 kronor per sten. Nu börjar vi få igen en bra ruljangs! Just nu ser vi inga konstigheter med efterfrågan på detta och att kunna tillgodose den marknaden, och den växer hela tiden, vilket är väldigt spännande! Men den största utmaningen är att få med hela branschen i detta! 

Behöver man riva på ett speciellt sätt?  

– Ja, det är ju nästa sak vi behöver vrida på. En rivningsarbetare är van vid att bara välta och slå sönder alltihop, vilket man inte gör i detta fall. Sedan måste man även tänka på vilken typ av fasad det är. Är det skalmur eller är det ihopmurat? Kan man ta det med en skopa och lägga det direkt i containern? Vi kallar det för skonsam rivning och den skiljer sig från fastighet till fastighet. Till exempel, vi har fastigheter vi har tagit emot tegel från som har varit på ett plan, med gräs runt omkring, vilket gör att rivningen här inte är några konstigheter! Det är bara att välta det och det går inte sönder. Sedan har vi nästa exempel, ett femvåningshus mitt inne i stan, det blir en utmaning, vi vill ju inte förstöra något på vägen! 

Vad är inställningen till detta i byggbranschen? 

– Man vet inte riktigt vad det är. Vad är det vi får? Vi är vana vid att få det på pallar, och det har vi ju varit tvungna att efterlikna. Stenen ser inte likadan ut, den kan vara kantstött och den ser inte ut som en nytillverkad sten, men vi projekterar våra hus precis som innan, med konstruktörer, monteringsanvisningar och transporten är densamma, där teglet kommer på pallar- precis som vanligt. Inställningen till detta är inte alltid bra, efter det är inte detta de är vana vid. Murarbranschen är väldigt linjär och man är van vid hur snabbt det ska gå och hur det ska se ut när vi murar. Här kommer vi istället med en ny produkt! Vi sätter just nu ihop en utbildning där vi vill komma ut till byggare och murentreprenörer för att framför allt berätta att detta inte är något farligt, utan att teglet kommer kunna användas på samma sätt. Vi har varit med om murare som har sagt att det inte går att mura med detta tegel, för att det är en mix av olika röd och/eller gula stenar. Då måste vi åka ut och prata med dem och uppmana dem att fortsätta mura upp för att de ska få se hur fint det blir. När de väl murat upp har responsen skiftat och de har tyckt det ser fantastiskt bra ut. Idag har vi flera referensprojekt, vilket är kul! 

Märker ni som leverantör av tegel någon skillnad i efterfrågan på mer hållbart tegel? 

– Under de senaste två åren så har det hänt jättemycket och det verkar som om hela branschen ställer om. Det är ju för att man måste möta alla krav som kommer. Och efterfrågan ökar hela tiden, vilket är jätteroligt! Vi har kommit långt och vi behöver att marknaden verkligen vill! Det är fler som ringer oss och visar intresse och har frågor. Sedan är man ute i väldigt tidiga stadier, och där måste vi vara, för att vi ska kunna planera produktion och hela den biten. Nu är murarbranschen dessutom en bransch som är ganska så van vid kanske tre månaders leveranstid, men vi säger istället sex månader. Det är också en utmaning att det tänket ska in i leden. Där tycker jag dock se en skillnad från förr och att vi blir inkopplade i väldigt tidiga skeden. Det är för att man tänker återbruk redan från dag ett! Så länge en större del tänker cirkulärt så är motorn i gång!  

Vad tror ni krävs för att öka användandet av återbrukat tegel i byggbranschen? 

– Kunskap och utbildning! Man har kommit långt, men det tar tid att få med hela branschen! Vi får ofta frågor om pris och hur mycket det finns. Priset har vi och tillgången har vi! Sedan är det allting med tiden, att ju större projekt, desto mer i god tid måste man vara ute, för att vi ska kunna säkerställa volymen. Kunskapsspridningen är jätteviktig!  

Hur ser du på framtiden? 

– Väldigt ljust! Sedan har vi en omvärld och en marknad som sviktar, så där vet man inte. Den är ju svår att säga om. Men för materialets skull och var hela branschen är på väg så ser det väldigt ljust ut!  

Det är kul att se att arbetet för att främja den cirkulära ekonomin och att hållbarhetsarbetet i branschen är i full gång. Precis som Daniel säger, så länge en större del tänker cirkulärt så är motorn i gång! Det som är viktigt är att vi tänker större än det egna projektet och att en kund som vill riva tänker in att det finns en annan kund som vill återbruka. Det är lika viktigt, ur ett hållbarhetsperspektiv, att tänka in återbruk både i ett uppbyggnadsskede som i ett demonteringsskede.

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...