Tillbaka

AI och bygg, del 2

(Foto lånad av: Kajsa Simu)

Att ha rollen som platschef på ett bygge kräver mycket ansvar och oftast behöver han, eller hon, ha många bollar i rullning samtidigt, men snart kanske platschefen och byggbranschen generellt kan avlastas med hjälp av Artificiell intelligens? Vi har i ett tidigare blogginlägg  pratat med Kajsa Simu, forskare inom Byggledning/Construction management, gällande ett nytt forskningsprojekt som behandlar AI inom byggbranschen. Målet med denna AI är att underlätta industrins arbete, genom att öka produktiviteten, effektiviteten och hållbarheten i byggprocessen. Kajsa hoppas att den Artificiella intelligensen ska kunna stötta och underlätta platschefens arbete på byggarbetsplatsen.

– Jag ser att AI ska hjälpa oss att bygga hållbart, effektivt och säkert. Det ska vara ett intelligent stöd, inte något som ska ta över, utan vara till hjälp åt platschefer som idag ska ha sådan otrolig koll på otroligt många olika områden, för att driva ett byggprojekt. Kan vi bidra med att göra vardagen lättare för dem, då tycker jag att det är bra! Sedan kanske det inte är så lätt, men vi måste i alla fall ha en vision om att vi vill i alla fall. Du kan ju också dra nytta av detta på flera sätt, så att vår utmaning blir ju, tror jag, att veta var det är mest värdeskapande för en platschef att få ett stöd initialt. Vi kommer ju inte kunna ge ett stöd på allt. Var börjar vi någonstans? säger Kajsa Simu.   

Hur kan AI vara ett hjälpmedel på byggarbetsplatsen? 

– Vi tar ett exempel. AI:n vet att det är fredag eftermiddag, att det har snöat mycket och att det inte finns någon på byggarbetsplatsen, samt kanske någon ytterligare information. Med hjälp av flera sammantagna parametrar kan du som platschef få upp en varning om fredagens snöoväder och att det inte finns någon på plats. AI:n vad som behöver göras för att undvika ett troligt scenario som kan hända. Det handlar om att använda historiska data för att göra framtida prognoser, men att det används så pass mycket data så att det inte finns någon människa som kan ta till sig allt det här och dra slutsatser. Det är därför man säger att en riktigt erfaren och duktig platschef vill alla ha, i och med att personen har många erfarenheter och scenarion med sig. Men med hjälp av en AI som stöttar kan man snabba på processen att få erfarna platschefer. AI:n lär sig inte enbart av en eller två platschefer, utan kanske från alla olika projekt i ett företag, vilket gör att man kan sätta in någon som inte är så fullt erfaren och låta dem ta nytta av andras erfarenhet med hjälp av AI. På branschnivå, säkerhetsmässigt, så kan man ju också få veta vad som är nästan-olyckorna, alltså tillbuden som följs upp. Man följer upp för att man vet att på varje tillbud så blir det någon gång en olycka. Om man då kan använda denna AI som stöd för platscheferna att se mönster och dra slutsatser så kan de också få hjälp att fatta bättre beslut på en säkrare och effektivare byggproduktion. Det vill säga, du kan minska slöserierna för att du inte behöver göra felen själv och du kan ta besluten innan någonting har hänt. Det är ju en sak att agera när du har gjort din prognosgenomgång var tredje månad och då börja korrigera något som hände för flera månader sedan, berättar Kajsa Simu. 

Detta låter som en väldigt intressant utveckling och något som kan bli ett väldigt behjälpligt verktyg i framtiden. Vi har därför hört med Erik Olsson, platschef på Vikhem i Staffanstorp, och han berättar sina tankar gällande AI och dess användning inom byggindustrin.

Vad är dina tankar gällande AI inom byggbranschen?   

– Jag har tänkt en del på AI, men inte så mycket inom just byggbranschen, men det finns ju många tillfällen att använda det just i bygg. AI kan ju räkna ut i princip all statistik som man kan tänka sig, som man normalt sätt inte tänker på själv eller kan programmera ett program till att göra. Det finns inga begränsningar med vad man kan göra med AI inom bygg tänker jag. Du kan ju ha ritningar och få fram precis det du behöver. Till exempel hur mycket något ska gå åt och sedan kan den hålla koll på beställningar så att du får rätt mängder, samt även bli uppmärksammad om att det bör finnas material. Om det inte finns får man ta reda på varför, berättar Erik Olsson.   

Skulle du kunna tänka dig att få lite stöttning av AI på din byggarbetsplats? I vilket skede, eller moment, av projektet skulle denna stöttning vara till hjälp i så fall?  

– Ja, absolut! Det är ju framförallt det ekonomiska och att hålla koll på vad man ska beställa, vad man bör ha och göra en bra beräkning på materialåtgången i hela huset, och hela projektet så att säga. Men också till exempel hjälp med statistik på hur man förbrukar ström, även om det är väldigt svårt och väldigt olika från projekt till projekt och energiåtgången. Men som jag ser det så tror jag att AI hade varit mycket till hjälp i början av ett projekt när man mängdar och tar fram informationen om det material som man ska ha i projektet. Det är ju väldigt tidskrävande att mängda upp och få fram informationen och ha reda på vad som är vad, vad som ska beställas till projektet, samt vad man saknar. Man kan göra mycket med AI, så kan man till exempel få hjälp med att beräkna betong och dessutom beräkna betonghärdigheten hade det varit bra! AI kan helt enkelt underlätta i hela projektet, i det dagliga arbetet, och varna i förväg när förutsättningar ändras, vilket ger oss chansen att ligga steget före, berättar Erik Olsson. 

Det ska bli spännande att se hur detta forskningsprojekt utvecklas och det är definitivt något som vi gärna fortsätter att följa. Det är kul att se att branschen utvecklas och att digitaliseringen tar fart även inom byggindustrin. Kan detta vara till hjälp för branschen, och vår produktionsledning, är detta ett otroligt finurligt hjälpmedel som kan komma att göra susen i framtiden! Forskningsprojektet förväntas till en början att pågå till den 31 augusti 2024.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...