Tillbaka

Vi behöver effektivisera vattenförbrukningen- Del 2

I en blogg för några veckor sedan tog vi upp hur vi kan bli bättre på att hantera vårt vatten och vår roll att bidra där.  Sommaren 2020 påbörjades i Sverige arbetet med att utreda hur EU:s kommande direktiv om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten till alla i unionen ska genomföras i svensk rätt. Det arbetet har pågått i drygt 3 år och nu ligger det framme en lagrådsremiss.

Enligt regeringens hemsida skiljer sig det nya direktivet från det tidigare direktivet, bland annat genom att det ställer krav på att det ska införas en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet som omfattar alla led i dricksvattenkedjan. Nytt är också att direktivet reglerar material som kommer i kontakt med dricksvatten och kräver åtgärder mot vattenläckage. Lagändringarna är tänkta att träda i kraft i mars 2024. Bland annat kommer Miljöbalken och Plan- och Bygglagen att revideras.

Det här ligger i tiden och det betyder vi får ett reglerat ökat fokus på hur vi ska hantera dricksvattnet, det vi alltså redan pratar om och funderar på. Vi måste värna om vårt vatten och särskilt vårt dricksvatten. Vi måste börja beakta det ännu mer i projekteringen till både nybyggnationer och ombyggnationer.

Vad kan vi som byggentreprenörer tänka på när vi medverkar i projekt, både gällande nybyggnation och ombyggnation, när vi tar fram lösningar och funktioner? Våra kunder finns till stor del inom fastighetsbolag, industri/näringsliv och offentlig förvaltning. Vi bygger en hel del skolor/förskolor, kontors- och lagerlokaler, flerbostadshus, idrottshallar och vårdlokaler, vilka alla är byggnader som oftast har flera system som kräver stora mängder vatten. Idag görs det flera åtgärder för att kunna minska på förbrukningen av vatten.

Dels handlar det om att på ett hållbart och effektivt sätt använda dricksvattnet och dels handlar det om att fundera över när vi behöver dricksvatten och när vi i stället kan utnyttja gråvatten och regnvatten, och hur det i så fall ska gå till.

När vi är med och projekterar fram en byggnad och dess funktioner kan vi vara med och påverka lösningar som kan hjälpa till att effektivisera vattenförbrukningen så mycket som möjligt. I detta fall blir ett samarbete med en rörläggare (VVS) av stor vikt! Vi behöver också samarbeta med arkitekter, trädgårdsarkitekter och ingenjörer för att utveckla innovativa lösningar som kan hjälpa till att minska vattenförbrukningen och beakta designen som del i lösningarna. Men även att naturligtvis diskutera detta med våra kunder och nyttjare/brukare för att utveckla anpassade lösningar som är skräddarsydda för deras specifika behov och som hjälper dem att använda vattnet på ett mer effektivt sätt.

Våra framtida byggnader måste ha lösningar för att minska sin vattenförbrukning och det blir en allt viktigare fråga i samband med den klimatomställningen. Vi lyfter några av de vattenbesparande tekniker som finns idag och som vi kan ta hjälp av!

En ganska så enkel åtgärd är att installera vattenbesparande armaturer. Detta inkluderar även exempelvis strålsamlare och flödesbegränsare för blandare, duschmunstycken, handduschar och högeffektiva spolningar i toaletter.

När det kommer till de snålspolande armaturerna så är den vanligaste tekniken att luft blandas in i vattenstrålen, vilket minskar vattenflödet men inte trycket. Enligt smartvatten.se så förbrukar ett vattenbesparande duschmunstycke cirka 5,7 liter per minut, detta i jämförelse med ett vanligt duschmunstycke som förbrukar cirka tio till 13 liter vatten per minut. Det betyder alltså att ett vattensnålt duschmunstycke kan halvera vattenförbrukningen vid duschning! När det kommer till de snålspolande toaletterna så gör de sig av med cirka en halvliter vatten per spolning, medan en vanlig toalett gör sig av med två till fyra liter vatten per spolning, så det ger en enorm effekt.

Men även beröringsfria handduschar och duschmunstycken är en smart lösning som hjälper till att effektivisera vattenflödet genom att stoppa vattnet automatiskt när det inte används. Detta ser vi alltmer, speciellt på offentliga toaletter och badrum. Beröringsfria blandare kan minska vatten- och energiförbrukningen med upp till 50 procent!

Genom att minska vattenförbrukningen minskar också mängden energi som krävs för att värma upp vattnet. Detta kan leda till betydande besparingar på energikostnaderna på lång sikt. Dessutom är till exempel beröringsfria handduschar och duschmunstycken lätta att använda och kräver ingen extra ansträngning eller tid för att stänga av vattnet manuellt. Detta gör dem till ett praktiskt och bekvämt val för de som vill spara på vatten och energi utan att behöva göra några större förändringar i sin vardag.

Sedan finns det även byggnader där man kan satsa på ett vattenuppsamlingssystem som är en teknik som möjliggör för insamling och återanvändning av regnvatten och gråvatten. Gråvatten är vatten som kommer från diskhoar/vask, duschar och tvättmaskiner. Dessa system kan vara enkla eller avancerade, beroende på behoven och budgeten. Enkla system kan bestå av en regntunna eller en behållare för gråvatten, medan avancerade system kan ha sensorer och automatiserade pumpar som möjliggör övervakning och styrning av vattenanvändningen. Det finns också olika typer av system som passar olika behov, såsom system för bevattning av trädgårdar, system för toalettspolning och system för rengöring och tvättning. För att inte behöva använda alltför mycket vatten till trädgårdarna är det också bra att skapa skuggiga platser.

Det finns betydligt fler lösningar som vi inte lyfter här, men det handlar om att låta vattnet få ett större fokus när vi projekterar och att vi genom ökad medvetenhet och nyfikenhet skapar mer hållbara lösningar som kan hantera framtidens utmaningar. Här behöver vi ta hjälp av vatteningenjörer, VVS-konsulter, rörläggare, arkitekter, trädgårdsarkitekter med flera i att fånga olika lösningar och design som underlättar.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...